2017-06-23

Instrukcja obsługi BIP

Biuletyn Informacji Publicznej  to urzędowy publikator teleinformatyczny w postaci ujednoliconego systemu stron w sieci informatycznej.

 

Informacje publiczne z bieżącej działalności Inspektoratu są udostępniane w BIP.

 

Zakres publikowanych informacji prezentuje menu na stronie głównej biuletynu.

Należy kliknąć na wybranej pozycji menu, aby wyświetlić treść informacji publicznej.