2015-05-18

Kierownictwo

Kierownictwo Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Gdańsku stanowią:

 

 

 

Janusz Staniszewski - p.o. Pomorski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego

 

Grzegorz Krzak - Naczelnik Wydziału Inspekcji WITD Gdańsk

 

Karolina Florkowska - Główny Księgowy WITD Gdańsk

 

Marianna Tauer-Trzeciakowska - Naczelnik Wydziału Prawnego WITD Gdańsk

 

 

Kontakt z powyższymi osobami możliwy jest poprzez sekretariat pod numerem tel. (58) 524-12-80