2015-05-18

Kontakt

Kontakt z Wojewódzkim Inspektoratem Transportu Drogowego możłiwy jest pod podanymi poniżej numerami telefonów:

 

Sekretariat

fax

tel. 58 524 12 80 

      58 524 12 92

Wydział Finansowo-Księgowy                      

tel. 58 524 12 86 

Naczelnik Wydziału Inspekcji                      

tel. 58 524 12 90

Wydział Administracyjno-Techniczny           

tel. 58 524 12 93 

Kadry    

tel. 58 524 12 94

Wydział Prawny                                            

tel. 58 524 12 98

 

 

 

 

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Gdańsku

ul. Jaśkowa Dolina 50
80-286 Gdańsk

tel. 58 524 12 80, fax. 58 524 12 92
email:
 sekretariat@witd.gdansk.pl

Godziny pracy Inspektoratu:
pn-pt: 7:00 - 15:00
soboty: nieczynne

 

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Gdańsku
Oddział Wydziału Inspekcji  w Człuchowie

al. Wojska Polskiego 5
89-604 Człuchów

tel. 59 822 31 76

 

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Gdańsku
Oddział Wydziału Inspekcji w Słupsku

al. 3-go Maja 1
76-200 Słupsk

tel./fax 59 844 49 99
(budynek Komendy Miejskiej Policji w Słupsku)

 

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Gdańsku
Oddział Wydziału Inspekcji w Kwidzynie

ul. Warszawska 19
82-500 Kwidzyn

tel./fax 55 646 47 07
(budynek Urzędu Miejskiego w Kwidzynie)

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się