2017-06-23

Praktyczne informacje

Główny Inspektorat Transportu Drogowego

Al. Jerozolimskie 94, 00-807 Warszawa
tel.: 22 220 40 00
fax: 22 220 48 99

www.gitd.gov.pl

 

Biuro ds. Transportu Międzynarodowego GITD

Al. Jerozolimskie 94, 00-807 Warszawa
tel.: 22 220 43 11

www.gitd.gov.pl

 

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa

ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa

tel.: 22 630 10 00

www.mib.gov.pl

 

Departament Transportu Drogowego

ul. Chałubińskiego 4/6,

00-928 Warszawa

tel.: 22 630 12 40

http://mib.gov.pl/2-DepartamentTransportuDrogowego.htm

 

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku

ul. Okopowa 15
80-819 Gdańsk
tel. 58 321 59 00  
www.pomorska.policja.gov.pl

 

Morski Oddział Straży Granicznej

ul. Oliwska 35
80-917 Gdańsk
tel. 58 524 20 02

www.morski.strazgraniczna.pl

 

Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku

ul. Długa 75/76, 80-831 Gdańsk
tel. (centrala) 58 30 02 300

www.pomorskie.kas.gov.pl/izba-administracji-skarbowej-w-gdansku

 

Krajowa Izba Gospodarcza

ul. Trębacka 4

00-074 Warszawa
tel. + 48 22 630 96 00

http://kig.pl/

 

Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce

Al. Jana Pawła II 78
00-175 Warszawa
tel. 22 536 10 20
www.zmpd.pl

 

Instytut Transportu Samochodowego (ITS)

ul. Jagiellońska 80
03-301 Warszawa
tel. 22 438 54 00
www.its.waw.pl

 

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji

ul. Czackiego 3/5
00-043 Warszawa
tel. 22 827 02 59
www.sitk.org.pl

 

Transportowy Dozór Techniczny (TDT)

ul. Chałubińskiego 4
00-613 Warszawa
tel. 22 490 29 02
www.tdt.pl

 

Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji

Al. Jerozolimskie 144
02-305 Warszawa
tel. 22 823 64 46
www.pigtsis.pl

 

Pomorskie Stowarzyszenie Przewoźników Drogowych

ul. Hutnicza 1

81-212 Gdynia

tel. 58 663 69 93

www.pspdgdynia.pl