2017-06-23

Praktyczne informacje

Główny Inspektorat Transportu Drogowego

Al. Jerozolimskie 94, 00-807 Warszawa
tel.: 22 220 40 00
fax: 22 220 48 99

www.gitd.gov.pl

 

Biuro ds. Transportu Międzynarodowego GITD

Al. Jerozolimskie 94, 00-807 Warszawa
tel.: 22 220 43 11

www.gitd.gov.pl

 

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa

ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa

tel.: 22 630 10 00

www.mib.gov.pl

 

Departament Transportu Drogowego

ul. Chałubińskiego 4/6,

00-928 Warszawa

tel.: 22 630 12 40

http://mib.gov.pl/2-DepartamentTransportuDrogowego.htm

 

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku

ul. Okopowa 15
80-819 Gdańsk
tel. 58 321 59 00  
www.pomorska.policja.gov.pl

 

Morski Oddział Straży Granicznej

ul. Oliwska 35
80-917 Gdańsk
tel. 58 524 20 02

www.morski.strazgraniczna.pl

 

Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku

ul. Długa 75/76, 80-831 Gdańsk
tel. (centrala) 58 30 02 300

www.pomorskie.kas.gov.pl/izba-administracji-skarbowej-w-gdansku

 

Krajowa Izba Gospodarcza

ul. Trębacka 4

00-074 Warszawa
tel. + 48 22 630 96 00

http://kig.pl/

 

Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce

Al. Jana Pawła II 78
00-175 Warszawa
tel. 22 536 10 20
www.zmpd.pl

 

Instytut Transportu Samochodowego (ITS)

ul. Jagiellońska 80
03-301 Warszawa
tel. 22 438 54 00
www.its.waw.pl

 

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji

ul. Czackiego 3/5
00-043 Warszawa
tel. 22 827 02 59
www.sitk.org.pl

 

Transportowy Dozór Techniczny (TDT)

ul. Chałubińskiego 4
00-613 Warszawa
tel. 22 490 29 02
www.tdt.pl

 

Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji

Al. Jerozolimskie 144
02-305 Warszawa
tel. 22 823 64 46
www.pigtsis.pl

 

Pomorskie Stowarzyszenie Przewoźników Drogowych

ul. Hutnicza 1

81-212 Gdynia

tel. 58 663 69 93

www.pspdgdynia.pl

 

 

 

 

 

 

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się