2015-05-18

Podstwa prawna

Podstawę prawną działania Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Gdańsku stanowią:

 

1) ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t. j. Dz. U. z 2017, poz. 2200);

2) ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (t. j. Dz. U. z 2017, poz. 2234);

3) ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. z 2017, poz.1260 z późn. zm.);

4) ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (t. j. Dz. U. z 2016, poz. 1834);

5) ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j.  Dz. U. z 2017, poz. 2222);

6) rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 11 czerwca 2007 r. w sprawie organizacji wojewódzkich inspektoratów transportu drogowego (Dz. U. Nr 2007 r. Nr 109, poz. 753 z późn. zm.);

7) zarządzenie Nr 136/2010 Wojewody Pomorskiego z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Inspektoratowi Transportu Drogowego w Gdańsku;

8) regulamin organizacyjny Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Gdańsku - zarządzenie Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego Nr 42/2010 z dnia 10 grudnia 2010 r. zm. zarządzeniem Nr 14/2012 z dnia 22 maja 2012r. i zarządzeniem Nr 23/13 z dnia 26 sierpnia 2013 r.