2017-05-19

Praktyki studenckie

Praktyki studenckie organizowane są dla studentów studiów magisterskich/licencjackich uczelni państwowych i prywatnych w przypadku, gdy zainteresowania studenta oraz kierunek studiów są merytorycznie powiązane z zadaniami realizowanymi przez Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Gdańsku.

 

Praktyki odbywają się wyłączenie w siedzibie Inspektoratu w Gdańsku. Praktyki są bezpłatne i organizowane w ciągu całego roku kalendarzowego.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 58 524 12 94.

 

Zgłoszenia należy przesyłać na adres:

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Gdańsku
ul. Jaśkowa Dolina 50
80-251 Gdańsk

lub sekretariat@witd.gdansk.pl