2018-03-28

Informacja o zbędnych i zużytych składnikach

INFORMACJA O WYBORZE PODMIOTÓW, KTÓRYM PRZEKAZANO POJAZDY 

 

W dniu 27 marca 2018r.przekazano zapytanie do jednostek budżetowych oraz jednostek samorządu terytorialnego czy są zainteresowane otrzymaniem w ramach nieodpłatnego przekazania, zbędnych i zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego w postaci:

1.      Fiat Ducato, rok prod. 2005, poj. 2800 cm3 ; 107 kW, VIN ZFA24400007609721, przebieg 141 834km, badanie techniczne ważne do 10.11.2018r,

2.      Renault Master, rok prod. 2002, poj. 2500 cm3 , 58,5 kW, VIN VF1FDBEH527539713, przebieg 136 143km, badanie techniczne ważne do 28.11.2018r,

3.      Skoda Octavia, rok prod. 2003, poj. 1900 cm3 , 80 kW, VIN TMBCG41U032787008, przebieg 170 662km, badanie techniczne ważne do 12.05.2018r,

 

Ponadto umieszczono ogłoszenie z informacją o zbędnych składnikach majątku na stronie https://witdgdansk.bip.gov.pl/zbedne-skladniki-majatku/.

 

Do WITD w Gdańsku wpłynęły trzy wnioski, które spełniały warunki zawarte w ogłoszeniu o nieodpłatne przekazanie składników rzeczowych majątku ruchomego i pochodziły od:

1.      Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiej Straży Pożarnej, wniosek dotyczy trzech pojazdów, która mają być użytkowane w OSP w Karolewie – Fiat Ducato, OSP w Semlinie – Renault Master, OSP w Rychnowy Skoda Octavia.

·         pojazdy będą wykorzystywane przez OSP do realizacji zadań statutowych w zakresie ochrony przeciwpożarowej,

2.      Burmistrza Gminy Choroszcz, wniosek dotyczy jednego pojazdu Skoda Octavia,

·         pojazd będzie przeznaczony do oględzin i nadzoru nad drogami gminy,

3.      Wójta Gminy Przodkowo, wniosek dotyczy dwóch pojazdów Skoda Octavia oraz Renault Master,

·         pojazdy będą wykorzystywane przez OSP w Czeczewie do realizacji zadań statutowych w zakresie ochrony przeciwpożarowej

 

Biorąc pod uwagę realizację celów statutowych jednostek oraz potrzebami wnioskodawcy  Pomorski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego podjął decyzję o przekazaniu zbędnych pojazdów niżej wymienionym jednostkom:  

1.      Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku przekazać dwa samochody tj. Fiat Ducato i Renault Master,

2.       Wójtowi Gminy Przodkowo przekazać Skodę Octavia celem użytkowania przez OSP w Czeczewie.

 

 

 

INFORMACJA O ZBĘDNYCH I ZUŻYTYCH SKŁADNIKACH

 

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Gdańsku, ul. Jaśkowa Dolina 50, 80-286 Gdańsk, działając na podstawie § 7 i § 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz. U. z 2017 r., poz. 729) informuje, iż posiada zużyte i zbędne następujące składniki rzeczowe majątku ruchomego oraz zbędne prawa na dobrach niematerialnych:

 

1.    Fiat Ducato, rok prod. 2005, poj. 2800 cm3 ; 107 kW, VIN ZFA24400007609721, przebieg 141 834km, badanie techniczne ważne do 10.11.2018r,

 

- stan techniczny: pojazd wymaga napraw blacharskich i mechanicznych, aktualne badanie techniczne, posiada ogniska korozji, wymaga sprawdzenia układu kierowniczego, hamulcowego i zawieszenia oraz wymiany filtrów i oleju.

 

- dodatkowe informacje: pojazd wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową, posiadający zabudowę biurową instalację elektryczną 230 V, współpracujący z dwoma akumulatorami, ładowarkę umożliwiającą uzupełnianie energii elektrycznej z zewnętrznego źródła zasilania, CB radio z anteną, bez agregatu prądotwórczego.

 

 

2.      Renault Master, rok prod. 2002, poj. 2500 cm3 , 58,5 kW, VIN VF1FDBEH527539713, przebieg 136 143km, badanie techniczne ważne do 28.11.2018 r.,

 

- stan techniczny: pojazd wymaga napraw blacharskich i mechanicznych, aktualne badanie techniczne, posiada ogniska korozji, wymaga sprawdzenia układu kierowniczego, hamulcowego i zawieszenia oraz wymiany filtrów i oleju.

 

- dodatkowe informacje: pojazd wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową, posiadający zabudowę biurową instalację elektryczną 230 V, współpracujący z dwoma akumulatorami, ładowarkę umożliwiającą uzupełnianie energii elektrycznej z zewnętrznego źródła zasilania, CB radio z anteną, agregat prądotwórczy Eismann

 

 

3.      Skoda Octavia, rok prod. 2003, poj. 1900 cm3 , 80 kW, VIN TMBCG41U032787008, przebieg 170 662km, badanie techniczne ważne do 12.05.2018 r.,

 

- stan techniczny: pojazd wymaga napraw blacharskich i mechanicznych, aktualne badanie techniczne, posiada ogniska korozji, wymaga sprawdzenia układu kierowniczego, hamulcowego i zawieszenia oraz wymiany filtrów i oleju.

 

- dodatkowe informacje: pojazd wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową, w bagażniku samochodowa przetwornica napięcia m-ki Waeco.

 

które mogą być przedmiotem sprzedaży, nieodpłatnego przekazania innej jednostce lub darowizny. Przy gospodarowaniu zbędnymi i zużytymi składnikami rzeczowymi majątku ruchomego oraz zbędnymi prawami na dobrach niematerialnych, uwzględnia się w pierwszej kolejności potrzeby innych jednostek (§ 8 ust. 3), po uprzednim złożeniu przez nich pisemnego wniosku (w załączeniu)

 

 

Wnioski o nieodpłatne przekazanie składnika rzeczowego majątku ruchomego oraz praw na dobrach niematerialnych spełniające wymogi określone w § 38 ust. 3, 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz. U. z 2017 r., poz. 729) należy składać  do dnia 17 kwietnia 2018 r. na adres:

 

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Gdańsku,

ul. Jaśkowa Dolina 50,  80-286 Gdańsk

 

Składniki majątku można oglądać w Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Gdańsku, ul. Jaśkowa Dolina 50,  80-286 Gdańsk, w godzinach od 8.00 - do 14.00 w terminie od 3 do 10 kwietnia 2018 r.  po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

 

 

Osobą upoważnioną do kontaktów w sprawie zapoznania się ze stanem przedmiotów oraz do kontaktów w sprawie wniosków jest Katarzyna Lewandowska (pok.25) tel. 58 524 12 93,      691 386 920.

 

 

Analiza potrzeb podmiotu wnioskującego będzie decydować o nieodpłatnym przekazaniu składnika majątku ruchomego.

 

Załączniki

  Wniosek o nieodpła...ekazanie.docx 15,84 KB (doc) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się